โหลดริงโทนเพลง แตกต่างเหมือนกัน - Getsunova

.
โหลดริงโทน เพลงแตกต่างเหมือนกัน - Getsunova ฟรี
เนื้อเพลง

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกัน

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกันดาวน์โหลได้ที่นี่

                                       
            MP3                                                          M4R